Pravidla provozování LDS

    V souladu s § 25 odst. 12 zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, přejímá společnost EnergoGRID s.r.o. Pravidla provozování distribuční soustavy regionálního distributora PREdistribuce, a. s. a základní údaje obsažené v dokumentu níže.

    Základní charakteristiky provozovatele LDS

  • ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROVOZOVATELE LDS EnergoGRID s.r.o. (pdf)
  • Odkaz na používaná Pravidla provozování distribuční soustavy

  • https://www.predistribuce.cz/cs/distribucni-sit/legislativni-predpisy/
  • Sekce Pravidla provozování distribuční soustavy