Kontakty

Pro zabezpečení některých služeb spojených s dodávkou elektřiny svým zákazníkům využívá EnergoGRID smluvních partnerů. Výkon činností spojených s provozem LDS je přenesen na odborného partnera.

 Odborný partner

Obchodní firma: EnEng s.r.o.
Sídlo společnosti: Rektorská 149/9, 108 00 Praha 10 – Malešice
IČ: 263 65 901

 

Zákaznická linka

Ing. Oldřich Holý

E-mail:
Ing. Jaroslav Rybák

E-mail: 
Bc. Vladimír Bouzek

E-mail:

Partner je oprávněn zajišťovat veškeré činnosti spojené s provozní a technickou obsluhou LDS jakož i zpracování fakturačních podkladů (odečtů) a řešení reklamací spojených s vyúčtováním dodané elektřiny.
Partner není oprávněn uzavírat nebo měnit smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem.

Hlášení poruch

Obchodní firma: STRABAG Property and Facility Services a.s.
Sídlo společnosti: Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9
IČ: 261 57 799
Stálá recepční služba: Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Poruchy VN: VOLTCOM, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Praha 6, Otevřená 1092/2, PSČ 16900
IČ: 447 94 274
Telefon: 770 13 13 13, 602 217 112

Kontaktní údaje na úřady a instituce státní správy v oblasti energetiky

Energetický regulační úřad

Adresa: Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Telefon: 564 578 666 – ústředna
Fax: 564 578 640 – centrální fax – podatelna
Fax: 564 578 639 – úsek předsedy úřadu
Fax: 564 578 629 – odbor kanceláře úřadu
Fax: 564 578 641 – sekce regulace, odbor elektroenergetiky,odbor plynárenství, odbor teplárenství
Fax: 564 578 646 – odbor teplárenství
Fax: 564 578 642 – odbor licencí
E-mail:
ID datové schránky ERÚ: eeuaau7

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Adresa: Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Telefon: 224 851 111
Fax: 224 811 089
E-mail:

 

Státní energetická inspekce

Adresa: Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha-Nové Město
Web: http://www.cr-sei.cz
Telefon: +420 224 907 340
Fax: +420 224 907 370
E-mail: