FAQ

Z čeho je složena výsledná cena dodávky elektřiny?

Na liberalizovaném trhu je výsledná cena dodávky elektřiny pro zákazníky složena z regulovaných cen činností přirozeně monopolního charakteru, tj. všech činností spojených s dopravou elektřiny od výrobce prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy ke konečnému zákazníkovi. Druhou podstatnou částí výsledné ceny  elektřiny je neregulovaná cena elektřiny, kterou pro jednotlivé kategorie odběratelů stanovují samotní dodavatelé (výrobci a obchodníci). Veškeré zákonné účtované složky cen elektřiny a distribučních služeb jsou uvedeny a rozepsány v příloze k faktuře za dodávku elektřiny.

 

Které položky výsledné ceny dodávky elektřiny je možné ovlivnit volbou dodavatele?

Zákazník má právo si zvolit libovolného dodavatele elektřiny a vybrat si podle svého uvážení nejvhodnější nabízený produkt na dodávky elektřiny s ohledem na charakter a množství své spotřeby.

Naopak distribuční platby se odvíjí od místa připojení. Distributora si tedy nelze vybrat. V lokální distribuční soustavě Prosek Point je tímto distributorem společnost EnergoGRID s.r.o. Ze strany zákazníka není  také možné ovlivnit cenu za ostatní regulované položky. Cena je pevná pro všechny konečné zákazníky bez ohledu na zvoleného dodavatele.

Stručně řečeno, část nákladů za elektřinu na hladině nízkého napětí je možné ze strany odběratele aktivně ovlivnit volbou dodavatele elektřiny, zbytek tvoří regulovaná cena distribuce a ostatní regulované položky.