O společnosti

Obecné informace

Společnost EnergoGRID s.r.o. (dále jen EnergoGRID) je obchodní společnost zaměřená na distribuci a dodávku elektřiny. EnergoGRID je držitelem licence pro obchod s elektřinou a pro distribuci elektřiny v rámci lokální distribuční soustavy Prosek Point.

Základní údaje

Obchodní firma: EnergoGRID s.r.o.
Sídlo společnosti: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 27908704
DIČ: CZ27908704
Hlavní předmět podnikání: obchod s elektřinou, distribuce elektřiny
Číslo licence na obchod s elektřinou: 141332353
Číslo licence na distribuci elektřiny: 120806518
ID RÚT: 2779
EAN: 8591824277904

Osoby oprávněné jednat za společnost ve věcech smluvních

Ing. Lucia Čabajová
jednatelka společnosti

Ing. František Jíša
jednatel společnosti

Jan Zeman
na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat za společnost ve věcech technických

Bc. Vladimír Bouzek partner (společnost EnEng s.r.o.)
Ing. Oldřich Holý partner (společnost EnEng s.r.o.)
Ing. Jaroslav Rybák partner (společnost EnEng s.r.o.)